Контакт

Roman Trnka

čeština

Работодател

Chateau Liblice


277 32 Liblice
CZECH REPUBLIC

Възнаграждение

След споразумение

Платежен интервал: Месечно

Методи за плащане: Прехвърляне

...

Веднага - Постоянен

...

Град / околност

Основни специалности

Необходими езикови умения

čeština

english

В допълнение към специалности

Желани езикови умения

deutsch

Задължителни документи

Доплащане / бонуси

Галерия