Производство

Производството включва всички промишлени компании, които се считат за доставчици на хотелиерската и ресторантьорска индустрия. Те включват например пивоварни, производители на храни и големи селскостопански и риболовни предприятия.