Свободно време

Свободно време предствалява корпоративни предложения, които предлагат дейности за хора, които могат да работят извън работното си време или други задължения, които обикновено се използват за почивка и възстановяване. Ако офертите за развлекателни дейности не са включени в категориите хотелиерство, заведения за хранене и туризъм, те могат да бъдат намерени в тази рубрика.