Туризъм

Туризмът включва всички компании, които предлагат дейности за хора, пътуващи до места извън обичайната си среда, за да останат там не повече от една година. Това могат да бъдат развлекателни или бизнес причини, които не са свързани с упражняването на доходоносна дейност на посетеното място.