На дребно

Търговията на дребно включва всички компании, които продават стоки, услуги и занаятчийски продукти директно на крайните потребители. Те включват пекарни, месарници и супермаркети, както и фризьори, шивачки и фабрики.