Seasonary е международна онлайн платформа за назначаването на професионалисти и мениджъри в областта на хотелиерството, ресторантьорството, туризма и свързаните с тях услуги. Нашата визия е да революционизираме настаняването на хората в тези индустрии.

Искаме да предоставим на работодателя и служителя напълно нов потребителски опит. Фокусът е върху интуитивна оценка и емоционалния подход. Големите снимки, съчетани с прецизни и ориентирани към индустрията факти, правят двете страни по-лесно да се намерят помежду си.

Благодарение на многоезичната ориентация, ние даваме възможност да се свържете не само в рамките на езиков регион, но и в целия свят. Ние предлагаме на търсещите работа и на търсещите работници поглед отвъд хоризонта и по този начин напълно нов пазар.

Pavel Mencl

, Продажби / Бизнес развитие

Cindy Ohlhöft

Управление, Продажби / Бизнес развитие, Маркетинг / Връзки с обществеността, Социални медии

Robert Friedrich

Продажби / Бизнес развитие, Маркетинг / Връзки с обществеността, Социални медии

Maximilian Schumann

Продажби / Бизнес развитие

David Scarborough

, Развитие

Mike Schneider

, Управление, Развитие

Harald Heinze

Развитие

Nils Zenker

Развитие

Christoph Glaser

,

Rene Fischer