Cestovní ruch

Turistika zahrnuje všechny společnosti, které nabízejí aktivity pro lidi, kteří cestují na místa mimo svého běžného prostředí, aby tam zůstaly nejvíce jeden rok. Může to být z rekreačních nebo obchodních důvodů, a nemusí přímo souviset s placenou činností na navštíveném místě.