Handel detaliczny

Handel detaliczny obejmuje wszystkie firmy sprzedające towary, usługi i wyroby gotowe. Są to piekarnie, rzeźnie i supermarkety, a także zakłady krawieckie czy zakłady produkcyjne.