Turystyka

Turystyka obejmuje wszystkie firmy, które oferują zajęcia dla osób, które podróżują chętnie poza swoim otoczeniem, aby pozostać tam przez nie dłużej niż rok. Może to być dla celów rekreacyjnych lub biznesowych, ale nie związanych z wykonywaniem płatnej działalności w odwiedzanym miejscu.