Seasonary jest międzynarodową platformą internetową zapewniającą pośrednictwo pomocników, specjalistów i kadry kierowniczej we wszystkich dziedzinach przemysłu hotelarskiego, gastronomii, turystyki i sąsiednich gałęzi usługowych. Nasza wizja polega na zrewolucjonizowaniu pośrednictwa personelu w tych branżach.

Chcemy zaoferować pracodawcy i pracownikowi zupełnie nowe doświadczenia. Koncentrujemy się na intuicyjnej obsłudze i emocjonalnym sposobie podejścia. Duże obrazy w połączeniu z precyzyjnymi, zorientowanymi na branżę faktami umożliwiają obu stronom łatwiejsze i szybsze spotkanie.

Dzięki wielojęzyczności umożliwiamy kontakt nie tylko w obrębie danego regionu językowego, ale również na całym świecie. Oferujemy poszukującym pracy i pracownikowi wyjście poza własne horyzonty, a tym samym zupełnie nowy rynek.

Pavel Mencl

Akcjonariusz, Sprzedaż

Cindy Ohlhöft

Kierownictwo przedsiębiorstwa, Sprzedaż, Marketing / Public relations, Social Media

Robert Friedrich

Sprzedaż, Marketing / Public relations, Social Media

David Scarborough

Akcjonariusz, Rozwój

Harald Heinze

Rozwój

Nils Zenker

Rozwój

Christoph Glaser

Akcjonariusz, Konsultant

Rene Fischer

Akcjonariusz

Mike Schneider

Akcjonariusz