Cestovný ruch

Turistika zahŕňa všetky spoločnosti, ktoré ponúkajú aktivity pre ľudí, ktorí cestujú na miesta mimo svojho bežného prostredia, aby tam zostali najviac jeden rok. Môže to byť z rekreačných alebo obchodných dôvodov, ale nemusí súvisieť s platenou činnosťou na navštívenom mieste.