Výroba

Výroba zahŕňa všetky priemyselné spoločnosti, ktoré sú považované za dodávateľa pre hotelierstvo a gastronómiu. Patrí sem napríklad pivovary, výrobcovia potravín a veľké poľnohospodárske a rybárske spoločnosti.