Seasonary je medzinárodná On-line platforma pre sprostredkovanie pomocných-, odborných-, a vedúcich pracovných síl v oblasti hotelierstva, gastronómie, turizmu a oblastí služieb s nimi spojených. Našou víziou je prevrat v sprostredkovaní zamestnancov v týchto pracovných oblastiach.

Chceli by sme ak zamestnávateľovi, tak uchádzači sprostredkovať úplne nový zážitok. Princíp leží v intuitívnom ovládaní a emotívnom použití. Veľké obrázky s prepojením precíznych, a na odbor orientovaných údajov umožní obom stranám rýchlu a jednoduchú cestu, ako sa navzájom nájsť.

Vďaka mnohojazyčnému zameraniu umožníme kontakt nielen v rámci jedného jazyka, ale aj celosvetovo. Ponúkame zamestnávateľom a uchádzačom o prácu pohľad za hranice a tým úplne nový pracovný trh.

Vedenie spoľočnosti

Cindy

Mike

Christoph

Vývoj

Nils

Harald

Jakob

Obchod / Predaj

Pavel

Albina

Valentina

Robert

Maximilian

Preklady

Al-Mahmood

Márcio

Mahmoud

Hélène

Thi Xuan Uyen

Grace

Sylwia

Matthias

Morgana

Doudou