Seasonary je medzinárodná On-line platforma pre sprostredkovanie pomocných-, odborných-, a vedúcich pracovných síl v oblasti hotelierstva, gastronómie, turizmu a oblastí služieb s nimi spojených. Našou víziou je prevrat v sprostredkovaní zamestnancov v týchto pracovných oblastiach.

Chceli by sme ak zamestnávateľovi, tak uchádzači sprostredkovať úplne nový zážitok. Princíp leží v intuitívnom ovládaní a emotívnom použití. Veľké obrázky s prepojením precíznych, a na odbor orientovaných údajov umožní obom stranám rýchlu a jednoduchú cestu, ako sa navzájom nájsť.

Vďaka mnohojazyčnému zameraniu umožníme kontakt nielen v rámci jedného jazyka, ale aj celosvetovo. Ponúkame zamestnávateľom a uchádzačom o prácu pohľad za hranice a tým úplne nový pracovný trh.

Vedenie spoľočnosti

Cindy

Christoph

Mike

Vývoj

Harald

Nils

Jakob

Obchod / Predaj

Valentina

Albina

Pavel

Maximilian

Robert

Preklady

Al-Mahmood

Márcio

Hélène

Grace

Morgana

Sylwia

Doudou

Thi Xuan Uyen

Matthias

Mahmoud