Seasonary je medzinárodná On-line platforma pre sprostredkovanie pomocných-, odborných-, a vedúcich pracovných síl v oblasti hotelierstva, gastronómie, turizmu a oblastí služieb s nimi spojených. Našou víziou je prevrat v sprostredkovaní zamestnancov v týchto pracovných oblastiach.

Chceli by sme ak zamestnávateľovi, tak uchádzači sprostredkovať úplne nový zážitok. Princíp leží v intuitívnom ovládaní a emotívnom použití. Veľké obrázky s prepojením precíznych, a na odbor orientovaných údajov umožní obom stranám rýchlu a jednoduchú cestu, ako sa navzájom nájsť.

Vďaka mnohojazyčnému zameraniu umožníme kontakt nielen v rámci jedného jazyka, ale aj celosvetovo. Ponúkame zamestnávateľom a uchádzačom o prácu pohľad za hranice a tým úplne nový pracovný trh.

Pavel Mencl

Delničar, Obchod / Predaj

Cindy Ohlhöft

Vedenie spoľočnosti, Obchod / Predaj, Marketing / Práca s verejnosťou, Sociálne médiá

Robert Friedrich

Obchod / Predaj, Marketing / Práca s verejnosťou, Sociálne médiá

Maximilian Schumann

Obchod / Predaj

David Scarborough

Delničar, Vývoj

Mike Schneider

Delničar, Vedenie spoľočnosti, Vývoj

Harald Heinze

Vývoj

Nils Zenker

Vývoj

Christoph Glaser

Delničar, Svetovalec

Rene Fischer

Delničar