Chính sách bảo mật

Phạm vi áp dụng

Các điều khoản và điều kiện này thông báo cho người dùng về cách thức, phạm vi và mục đích thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân trên trang web này thông qua nhà cung cấp có trách nhiệm Seasonary GmbH, Rosenstraße 92a, 01159 Dresden, info@seasonary.de, +49 351 84723116. Cơ sở pháp lý cho các điều khoản và điều kiện được đặt trong Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Liên bang Đức (BDSG) và Đạo luật Telemedia của Đức (TMG).

Truy cập dữ liệu / Hồ sơ máy chủ

Nhà cung cấp (cụ thể hơn là nhà cung cấp Webspace) thu thập dữ liệu với mỗi lần truy cập vào trang web (được gọi là tệp nhật ký máy chủ). Bao gồm trong dữ liệu truy cập là: tên trang web được truy cập, tệp tin, ngày và thời gian truy cập, khối lượng dữ liệu được chuyển, báo cáo về truy cập thành công, loại trình duyệt, phiên bản và hệ điều hành của người dùng, referrer (URL của trang truy cập trước đó), Địa chỉ IP của máy tính yêu cầu và tên miền. Nhà cung cấp sử dụng dữ liệu truy cập cho các mục đích thống kê liên quan đến công ty, an ninh và tối ưu hóa nội dung. Tuy nhiên, nhà cung cấp có quyền xem xét lại dữ liệu đăng nhập nếu, trên cơ sở các bằng chứng cụ thể của sự nghi ngờ hợp pháp về sự tồn tại của sử dụng bất hợp pháp .

Liên hệ

Khi bạn liên hệ với nhà cung cấp (ví dụ: thông qua biểu mẫu liên hệ hoặc email), chúng tôi giữ quyền lưu thông tin của bạn để xử lý yêu cầu của bạn và / hoặc bất kỳ sự việc tiếp theo nào xảy ra.

Bình luận và bài đăng

Nếu bạn bình luận trên blog của chúng tôi hoặc để lại các bài đăng khác, địa chỉ IP của bạn sẽ được lưu. Điều này đóng vai trò là sự bảo vệ của chúng tôi trong trường hợp có những nhận xét và bài đăng về nội dung bị cấm (như lăng mạ, tuyên truyền chính trị bị cấm ...). Trong trường hợp này, nhà cung cấp dịch vụ có thể bị truy tố vì nhận xét hoặc đóng góp và do đó danh tính của tác giả phải được biết đến.

Tích hợp dịch vụ và nội dung của bên thứ ba

Có thể xảy ra rằng các nội dung của bên thứ ba như video trên youtube, bản đồ từ Google Maps, Nguồn cấp dữ liệu RSS hoặc tài liệu đồ họa từ các trang web khác .v.v được chứa trong nội dung trực tuyến của chúng tôi. Điều này giả định rằng nhà cung cấp các nội dung này (bên thứ ba) sẽ nhận ra địa chỉ IP của người dùng. Nếu không có địa chỉ IP thì không có nội dung nào được gửi đến trình duyệt của người dùng tương ứng. Do đó địa chỉ IP là cần thiết cho việc trình bày nội dung. Chúng tôi chỉ cố gắng nhúng các nội dung mà nhà cung cấp chỉ sử dụng địa chỉ IP cho mục đích phân phối. Tuy nhiên chúng tôi không có ảnh hưởng gì về việc có hay không bên thứ ba sử dụng địa chỉ IP, ví dụ: cho mục đích thống kê. Nếu chúng tôi biết về điều này, chúng tôi thông báo cho người dùng.

Bản tin

Khi đăng ký vào bản tin của chúng tôi tên và địa chỉ email của bạn sẽ được sử dụng cho mục đích quảng cáo của chúng tôi với sự chấp thuận của bạn cho đến khi bạn hủy đăng ký nhận bản tin.

Cookies

Cookie là các tệp nhỏ cho phép thiết bị truy cập của người dùng (PC, điện thoại thông minh, v.v ...) để lưu thông tin liên quan đến thiết bị. Chúng hỗ trợ cho tính năng thân thiện với người dùng cuả các trang web (ví dụ: tiết kiệm chi tiết đăng nhập) và cũng phục vụ việc thu thập thông tin thống kê để tối ưu hóa trang web. Người dùng có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng Cookie. Hầu hết các trình duyệt có tùy chọn để hạn chế hoặc ngăn chặn việc sử dụng cookie. Xin lưu ý rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến việc sử dụng trang web và sự tiện lợi của người dùng. Bạn có thể quản lý nhiều cookie quảng cáo trực tuyến từ các công ty khác nhau thông qua trang web http://www.aboutads.info/choices/ của Mỹ hoặc http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ của châu Âu.

Google Analytics

Trang web này sử dụng Google Analytics, dịch vụ phân tích web từ Google Inc. ('Google'). Google Analytics sử dụng các tệp tin cookie được lưu trên máy tính của bạn và cho phép phân tích việc sử dụng trang web của bạn. Thông thường dữ liệu được thu thập sẽ được lưu vào máy chủ của Google ở ​​Hoa Kỳ. Trang web này có ẩn danh IP, có nghĩa là địa chỉ IP của bạn sẽ được viết tắt bởi Google trong các quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu hoặc ở bất kỳ quốc gia nào tham gia thỏa thuận về Khu vực Kinh tế Châu Âu. Chỉ trong trường hợp ngoại lệ, địa chỉ IP sẽ được chuyển đến máy chủ của Google ở ​​Hoa Kỳ và được viết tắt ở đó. Ẩn danh IP đang hoạt động trên trang web này. Theo yêu cầu của chủ sở hữu của trang web này Google sẽ sử dụng dữ liệu đã thu thập để đánh giá việc sử dụng trang web, biên soạn các báo cáo về hoạt động trang web và cung cấp cho chủ sở hữu các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động trang web và sử dụng internet. Địa chỉ IP của trình duyệt của bạn được truyền liên quan đến Google Analytics sẽ không được hợp nhất với bất kỳ dữ liệu nào khác của Google. Bạn có thể ngăn chặn cookie được lưu trữ trong các cài đặt trình duyệt thích hợp, tuy nhiên chúng tôi khuyên rằng điều này sẽ làm giảm chức năng đầy đủ của trang web này. Bạn cũng có thể ngăn Google thu thập và xử lý thông tin do cookie tạo, liên quan đến việc sử dụng trang web của bạn (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn), bằng cách tải xuống và cài đặt plugin trình duyệt có thể được tìm thấy dưới liên kết sau.

Mouseflow

Diese Website verwendet Mouseflow, ein Webanalyse-Tool der Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Dänemark, um zufällig ausgewählte einzelne Besuche (nur mit anonymisierter IP-Adresse) zu erfassen. So entsteht ein Protokoll der Mausbewegungen, Mausklicks und Tastaturinteraktion, mit der Absicht, einzelne Besuche dieser Website stichprobenartig als sog. Session-Replays wiederzugeben sowie in Form sog. Heatmaps auszuwerten und daraus potentielle Verbesserungen für diese Website abzuleiten. Das durch Mouseflow erzeugte Cookie wird nach einem Zeitraum von 90 Tagen gelöscht. Die durch Mouseflow erfassten Daten sind nicht personenbezogen und werden nicht an Dritte weitergegeben und für einen Zeitraum von 3 Monaten gespeichert. Die Speicherung und Verarbeitung der erfassten Daten erfolgt innerhalb der EU. Wenn Sie eine Erfassung durch Mouseflow nicht wünschen, können Sie dieser auf allen Websites, die Mouseflow einsetzen, unter dem folgenden Link widersprechen: https://mouseflow.de/opt-out/

SalesViewer

Auf dieser Webseite werden mit der SalesViewer®-Technologie der SalesViewer® GmbH auf Grundlage berechtigter Interessen des Webseitenbetreibers (Art. 6 Abs.1 lit.f DSGVO) Daten zu Marketing-, Marktforschungs- und Optimierungszwecken gesammelt und gespeichert.

Hierzu wird ein javascript-basierter Code eingesetzt, der zur Erhebung unternehmensbezogener Daten und der entsprechenden Nutzung dient. Die mit dieser Technologie erhobenen Daten werden über eine nicht rückrechenbare Einwegfunktion (sog. Hashing) verschlüsselt. Die Daten werden unmittelbar pseudonymisiert und nicht dazu benutzt, den Besucher dieser Webseite persönlich zu identifizieren.

Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden, indem Sie bitte diesen Link HIER anklicken, um die Erfassung durch SalesViewer® innerhalb dieser Webseite zukünftig zu verhindern. Dabei wird ein Opt-out-Cookie für diese Webseite auf Ihrem Gerät abgelegt. Löschen Sie Ihre Cookies in diesem Browser, müssen Sie diesen Link erneut klicken.

Thu hồi, thay đổi, chỉnh sửa và cập nhật

Người sử dụng có quyền, theo yêu cầu, để nhận thông tin miễn phí về các dữ liệu cá nhân đã được lưu trữ về mình. Ngoài ra, người dùng có quyền chỉnh sửa dữ liệu không chính xác, ngăn chặn và xóa dữ liệu cá nhân của mình, trong trường hợp không có nghĩa vụ pháp lý để giữ lại dữ liệu đó.

Trạng thái: tháng 10 2017