Điều khoản sử dụng

Lời nói đầu

Công ty TNHH Seasonary với cổng thông tin việc làm (Jobportal) seasonary.com cung cấp một nền tảng cho phép các công ty sau đây - gọi là nhà tuyển dụng - từ ngành ẩm thực, khách sạn, du lịch cho đến các ngành liên quan có thể tự giới thiệu và đăng thông báo tuyển dụng. Cổng thông tin việc làm cung cấp các chương trình thực tập toàn thời gian, bán thời gian và học nghề. Các bên quan tâm - dưới đây gọi là người tìm việc - có thể xem những đề nghị này và ứng tuyển trực tiếp thông qua cổng thông tin việc làm.

§ 1 Người điều hành cổng thông tin

Công ty TNHH Seasonary, Rosenstraße 92a, 01159 Dresden, Đức - sau đây gọi là người điều hành - vận hành cổng thông tin việc làm Seasonary trên trang web www.seasonary.com.

§ 2 Sử dụng cổng thông tin

1. Bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào đều có quyền sử dụng cổng thông tin việc làm.

2. Đối với người tìm việc, việc sử dụng cổng thông tin việc làm là miễn phí.

3. Đối với nhà tuyển dụng, việc sử dụng cổng thông tin việc làm bao gồm cả việc giới thiệu về công ty vĩnh viễn là miễn phí, việc sắp đặt các thông báo tuyển dụng sẽ phải chịu một khoản phí.

§ 3 Đăng ký và đăng nhập với tư cách người tìm việc

1. Việc đăng ký với tư cách người tìm việc là cần thiết để sử dụng một cách hoàn toàn khu vực nội bộ, lưu trữ dữ liệu cá nhân, tài liệu và danh sách ưa thích.

2. Bằng cách đăng ký, người tìm việc chấp nhận các điều khoản sử dụng

3. Để đăng ký, trong mẫu đăng ký dành cho người tìm việc trên Jobportal, tên, họ và địa chỉ e-mail phải được nhập và gửi đi. Một khi điều này đã được thực hiện, người dùng sẽ nhận được một e-mail xác nhận địa chỉ e-mail của mình. Khi nhận và xác nhận e-mail này, người dùng sẽ nhận được mật khẩu trong một email khác. Với mật khẩu này và địa chỉ e-mail của mình, người sử dụng có thể đăng nhập vào tài khoản người dùng trong Jobportal.

4. Trong tài khoản người dùng của mình, người tìm việc có thể thực hiện những cài đặt cá nhân và tải lên các tài liệu như sơ yếu lý lịch, giấy chứng nhận, v.v. Việc xem xét các dữ liệu và tài liệu này đối với nhà tuyển dụng chỉ diễn ra sau khi có đơn ứng tuyển việc làm tại đây và kết quả được đưa ra. Người tìm việc chịu trách nhiệm về dữ liệu và tài liệu đã nhập.

§ 4 Đăng ký và đăng nhập với tư cách nhà tuyển dụng

1. Việc đăng ký với tư cách nhà tuyển dụng là cần thiết để sử dụng một cách hoàn toàn khu vực nội bộ, giới thiệu công ty và đặt thông báo tuyển dụng.

2. Những người có thể đăng ký như nhà tuyển dụng là những người sở hữu công ty, những người hoạt động như một nhân viên thay mặt cho công ty của mình, hoặc làm việc như một nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài cho một công ty.

3. Bằng cách đăng ký, nhà tuyển dụng chấp nhận các điều khoản sử dụng.

4. Để đăng ký, trong mẫu đăng ký dành cho nhà tuyển dụng trên Jobportal, tên, họ và địa chỉ e-mail phải được nhập và gửi đi. Một khi điều này đã được thực hiện, người dùng sẽ nhận được một e-mail xác nhận địa chỉ e-mail của mình. Khi nhận và xác nhận e-mail này, người dùng sẽ nhận được mật khẩu trong một email khác. Với mật khẩu này và địa chỉ e-mail của mình, người sử dụng có thể đăng nhập vào tài khoản người dùng trong Jobportal.

5. Người dùng có thể thêm người dùng khác vào tài khoản người dùng và nhượng lại các quyền này. Khu vực chung của tài khoản người dùng có thể được chỉnh sửa bởi tất cả người dùng đã đăng ký, khu vực cá nhân chỉ có thể từ người dùng tương ứng. Tài khoản người dùng có thể được vận hành song song bởi nhiều người dùng và nhiều ngôn ngữ.

6. Nhà tuyển dụng chịu trách nhiệm về dữ liệu và tài liệu theo Điều kiện chung của Seasonary .

§ 5 Phạm vi dịch vụ do nhà điều hành cung cấp

1. Người điều hành lưu trữ nội dung do người sử dụng nhập trong cơ sở dữ liệu và hiển thị nó trên Internet trên cổng thông tin việc làm của mình để mọi người có thể truy cập vào bất cứ nơi nào mà không cần đăng ký trước.

2. Người điều hành cho phép người tìm việc và nhà tuyển dụng có thể liên lạc trực tiếp trên cổng thông tin việc làm của họ sau khi người tìm việc đã nộp đơn xin việc làm từ nhà tuyển dụng. Bằng cách đó nhà tuyển dụng có thể kiểm tra dữ liệu cá nhân của người tìm việc.

3. Nếu người dùng đã chỉ định trang web của mình trong quá trình đăng ký, người điều hành sẽ thiết lập một liên kết tương ứng trong cổng thông tin việc làm, mà không cần phải sử dụng nội dung của nó.

4. Người điều hành không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào ngoài các dịch vụ được mô tả trong các đoạn từ 1 đến 3 ở trên. Ngoài ra, người điều hành không phải chịu trách nhiệm về việc xem xét, cập nhật hoặc hoàn thành thông tin do người sử dụng cung cấp.

§ 6 Các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng

1. Người sử dụng cam kết chỉ chấp nhận các đề nghị tuyển dụng đã được phép trong cổng thông tin việc làm - xem § 7 -. Người sử dụng chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ và cập nhật các đề nghị tuyển dụng của mình.

2. Người dùng chỉ có thể đăng các thông báo tuyển dụng trong cổng công việc mà không vi phạm các điều khoản sử dụng hoặc luật áp dụng. Đặc biệt, người dùng phải đảm bảo rằng mình có quyền sử dụng nội dung được dùng trong thông báo đó - ví dụ: Ảnh -.

3. Người dùng chỉ có thể cung cấp trang web của riêng mình để liên kết. Điều này phải có liên quan đến việc cung cấp việc làm, không tính phí và không vi phạm luật hiện hành.

4. Người sử dụng có quyền thay đổi, tạm dừng hoặc xóa thông báo tuyển dụng đã nhập bất cứ lúc nào và không cần nêu lý do.

5. Người sử dụng có quyền hủy đăng ký khỏi cổng thông tin việc làm bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Điều này có thể được thực hiện trực tiếp trong tài khoản người dùng và không đòi hỏi bất kỳ hành động nào từ phía người điều hành.

§ 7 Những đề nghị tuyển dụng không hợp lệ

1. Người dùng chỉ có thể đăng các thông báo tuyển dụng tương thích với mục đích của cổng thông tin việc làm, đặc biệt là phải nhằm mục đích tuyển dụng hoặc đào tạo và xác định rõ vị trí còn trống.

2. Những đề nghị tuyển dụng sau không được đăng trên cổng thông tin việc làm:

  • Các đề nghị vi phạm luật hiện hành, đạo đức hoặc phẩm giá con người hoặc chống lại các lệnh cấm chính thức, can thiệp vào các quyền của bên thứ ba - ví dụ: luật về mức lương tối thiểu, luật an toàn lao động, luật về thời giờ làm việc, luật bình đẳng, luật bản quyền-
  • Các công việc trong ngành công nghiệp khiêu dâm hoặc mại dâm.
  • Các đề nghị tuyển dụng hoàn toàn hoặc một phần liên quan đến mục đích quảng cáo và kinh doanh hoặc để quảng bá sản phẩm và dịch vụ.
  • Bất kỳ loại hình thông báo tuyển dụng nào tốn phí, trừ khi nghĩa vụ thanh toán được quy định bởi pháp luật.
  • Các đề nghị chứa các sự kiện không chính xác, mơ hồ hoặc lừa đảo hoặc gây hiểu nhầm liên quan đến danh tính của nhà cung cấp.
  • Các thông báo tuyển dụng nhằm mục đích duy nhất để đạt được các đối tác kinh doanh hoặc bán hàng hoặc phục vụ cho hoạt động của các hệ thống như mô hình kim tự tháp.

§ 8 Các quyền của người điều hành

1. Trong trường hợp vi phạm các Điều khoản Sử dụng này, người điều hành có quyền xóa bất kỳ lời thông báo tuyển dụng nào của người sử dụng ngay lập tức và không có thông báo trước. Người điều hành cũng có quyền xóa tài khoản người dùng và tạm ngừng truy cập vào cổng thông tin việc làm tạm thời hoặc vĩnh viễn. Ngoài ra, người điều hành có thể xóa liên kết đến trang web không đáp ứng các yêu cầu của § 6 (3).

2. Ngưừi điều hành có quyền, trong trường hợp thông báo tuyển dụng không được chấp nhận hoặc liên kết không hợp lệ - xem § 6 khoản 3 - yêu cầu bồi thường từ người sử dụng cho chi phí nguyên vật liệu và nhân viên phát sinh.

3. Các thông báo tuyển dụng rõ ràng không còn được cập nhật có thể bị xóa bởi người điều hành mà không cần thông báo trước của người sử dụng.

§ 9 Bản quyền

1. Người sử dụng cấp cho người điều hành một giấy phép trên toàn thế giới, không độc quyền, miễn phí với quyền cấp phép lại và một thời gian không giới hạn quyền sử dụng các sản phẩm cung cấp, tài liệu văn bản và hình ảnh cho mục đích trình bày trên cổng thông tin việc làm và tất cả các kênh phân phối liên quan.

2. Người điều hành cũng có quyền, không cần tham khảo ý kiến người sử dụng, xử lý tài liệu văn bản và hình ảnh nhằm mục đích phù hợp với cổng công việc.

3. Bản quyền trong cổng công việc nằm hoàn toàn ở người điều hành.

4. Người dùng đảm bảo và tuyên bố rằng mình sở hữu bản quyền hoặc quyền sử dụng và quyền của bên thứ ba không xung đột với việc sử dụng. Bất kỳ sự chấp thuận cần thiết nào phải do người sử dụng thực hiện. Tuy vẫn tồn tại các yêu cầu của bên thứ ba, người sử dụng phải bồi thường cho người vận hành từ các yêu cầu này và phải bồi thường cho tất cả các thiệt hại do đó gây ra.

§ 10 Giới hạn trách nhiệm pháp lý của người điều hành

1. Người điều hành chỉ chịu trách nhiệm về các thiệt hại liên quan đến việc vi phạm có chủ ý hoặc vô ý khi thực hiện nghĩa vụ thông qua người điều hành, người đại diện theo pháp luật của họ hoặc đại diện của họ. Người điều hành được loại trừ khỏi tất cả các thiệt hại khác.

2. Người điều hành không chịu trách nhiệm pháp lý, sự hợp pháp, tính chính xác, đầy đủ hoặc tính thời sự của những thông tin người người sử dụng đăng trong cổng thông tin công việc. Trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý chỉ thuộc về người sử dụng, xem § 6.

3. Người điều hành không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web khác được liên kết đến họ. Người điều hành không sở hữu nội dung và do đó không chịu trách nhiệm.

§ 11 Sửa đổi Điều khoản sử dụng

Người điều hành giữ quyền sửa đổi và điều chỉnh các Điều khoản sử dụng. Những sửa đổi và điều chỉnh sẽ được công bố trên trang chủ của cổng thông tin việc làm.

§ 12 Các điều khoản cuối

Trong trường hợp một khoản từ Điều khoản sử dụng trở nên không hợp lệ, các khoản còn lại vẫn không bị ảnh hưởng. Điều khoản không hợp lệ được coi là được thay thế bởi một khoản hợp lệ gần nhất với nội dung và mục đích, khi được nhìn từ góc độ kinh tế, của điều khoản không hợp lệ. Điều này cũng áp dụng cho những lỗ hổng quy định có thể xảy ra.

Trạng thái: Tháng 11 năm 2017