Điều kiện chung

Phạm vi áp dụng

Cổng thông tin việc làm seasonary.com được điều hành bởi Seasonary GmbH (sau đây gọi là Seasonary) có trụ sở tại Dresden, Đức. Các điều khoản và điều kiện áp dụng cho các hợp đồng giữa khách hàng và Seasonary.

Đặt các thông báo tuyển dụng

Để đăng một thông tin tuyển dụng vào seasonary.com, khách hàng phải xác nhận một đơn đặt hàng trực tuyến. Hợp đồng với khách hàng được xác minh bằng cách chấp nhận thông tin đăng hoặc bằng cách đăng thông báo. Việc ký kết hợp đồng là không chuyển nhượng quyền sở hữu, ủy quyền sử dụng, giấy phép hoặc bất kỳ quyền nào khác liên quan đến phần mềm của Seasonary. Xuất bản chỉ được cấp khi khách hàng cung cấp tất cả các tài liệu thông tin và đồ hoạ theo định dạng tệp tin yêu cầu. Không thể cung cấp bố cục cá nhân và vị trí tùy chỉnh.

Xử lý và xác minh

Các thông báo tuyển dụng sẽ được đăng trực tuyến vào ngày khách hàng yêu cầu, với thời gian xem xét và xử lý lên đến sáu giờ từ khi nhận được lệnh cho đến khi tin được đăng. Nếu khách hàng không định rõ ngày đăng, thông báo đó sẽ được phát hành sau khi xử lý và xác minh.

Từ chối

Seasonary có quyền từ chối những đơn đặt hàng do nội dung, nguồn gốc hoặc biểu mẫu kỹ thuật của chúng theo các nguyên tắc tiêu chuẩn, chính đáng, nếu những nội dung đó bị coi là vi phạm pháp luật, các quy định chính thức hoặc tính hợp pháp chung, hoặc việc tiết lộ nhữnh nội dung này là không được chấp nhận. Nếu nội dung đó đã được xuất bản, Seasonary có thể xóa tất cả các nội dung có liên quan. Từ chối hoặc xóa sẽ được thông báo ngay cho khách hàng qua email. Các quy tắc tương tự cũng được áp dụng nếu khách hàng muốn nhúng liên kết vào trang web vi phạm pháp luật, các điều khoản chính thức hoặc quy tắc chung. Nghĩa vụ thanh toán của khách hàng vẫn không bị ảnh hưởng.

Trách nhiệm đối với nội dung

Trách nhiệm về nội dung, sự chấp nhận hợp pháp của thông tin cung cấp cho việc đăng thông báo việc làm là trách nhiệm của chỉ khách hàng. Seasonary không có nghĩa vụ kiểm tra để xác định xem các thông báo này có vi phạm quyền của bên thứ ba hay không. Khách hàng phải bồi thường cho Seasonary đối với mọi khiếu nại của bên thứ ba phát sinh từ việc thực hiện đơn đặt hàng này. Trong trường hợp đơn đặt hàng hoặc thông báo tuyển dụng đó bị huỷ bỏ, khách hàng sẽ bồi thường Seasonary cho tất cả các chi phí phát sinh.

Chuyển giao quyền sử dụng

Bằng cách chuyển tiếp các tài liệu và thông tin đồ họa, khách hàng cấp cho Seasonary giấy phép trên toàn thế giới, không độc quyền, miễn phí bản quyền (có quyền cấp phép lại) sử dụng các nội dung này ở tất cả các phương tiện truyền thông và thông qua tất cả các kênh phân phối hiện có hoặc trong tương lai để tái sản xuất, điều chỉnh, xuất bản, truyền tải và phân phối. Bằng cách đặt hàng, khách hàng đồng ý rằng họ đã có tất cả các quyền sử dụng cần thiết cho các tài liệu đồ họa và thông tin mà họ cung cấp. Hơn nữa, bằng cách đặt hàng, khách hàng đồng ý với việc chuyển quyền sử dụng, các quyền được bảo hộ của họ như nhãn hiệu và bản quyền nếu chúng được sử dụng trong việc đăng thông báo tuyển dụng.

Thời hạn khiếu nại

Khiếu nại phải được thực hiện trong vòng ba ngày sau khi đặt trực tuyến. Trong trường hợp này, khách hàng có quyền xóa ngay các lỗi đã bị phàn nàn cũng như kéo dài thời gian trực tuyến của thông báo.

Đảm bảo

Seasonary không đảm bảo cung cấp cho khách hàng số truy cập và ứng tuyển nhất định.

Thời gian lưu giữ

Khi một thông báo tuyển dụng hết hạn, Seasonary sẽ xóa tất cả dữ liệu có liên quan đến thông báo việc làm này. Các chi tiết công ty đã lưu và tài liệu đồ hoạ sẽ vẫn trong hồ sơ cho đến khi khách hàng xóa tài khoản của họ

Thời hạn thanh toán

Hóa đơn - trừ trường hợp có thoả thuận khác - sẽ được lập ngay sau khi đặt hàng và gửi cho khách hàng. Hóa đơn được thanh toán trước, chuyển khoản qua ngân hàng và thẻ tín dụng mà không có khoản khấu trừ.

Gia hạn thời gian hoạt động trực tuyến

Trong trường hợp trục trặc dẫn đến sự gián đoạn tạm thời của các thông báo tuyển dụng trực tuyến, khách hàng có quyền gia hạn thời gian sử dụng dịch vụ theo thời gian mà thông báo đó không có sẵn. Khách hàng không có quyền đòi bồi thường thêm.

Thanh toán trễ hạn

Trong trường hợp thanh toán muộn, Seasonary có thể tính lãi hợp lệ và chi phí có liên quan. Hơn nữa, Seasonary được phép hoãn hoàn tất tất cả các đơn đặt hàng khác cho đến khi khách hàng thanh toán và yêu cầu thanh toán trước cho tất cả các đơn đặt hàng trong tương lai. Điều tương tự cũng áp dụng cho những nghi vấn về khả năng thanh toán của khách hàng.

Yêu cầu biểu mẫu

Bất kỳ quy định lệch hướng nào đều phải có văn bản

Nơi có thẩm quyền

Luật của Cộng hoà liên bang Đức được áp dụng. Nơi có thẩm quyền là Dresden.

Điều khoản về tính khả thi

Nếu các phần của các điều khoản và điều kiện này là không hợp lệ, thì hiệu quả của các phần khác không bị ảnh hưởng.

Trạng thái: Tháng 10 năm 2017