Tất cả lợi ích chỉ trong nháy mắt

Đăng ký miễn phí

Hãy thử nghiệm với chúng tôi và tự mình xem xét. Thiết lập tài khoản của bạn và tạo tin tuyển dụng - thanh toán sẽ được thực hiện tại thời điểm đặt hàng.

Quản lý địa chỉ trung tâm

Nhiều địa điểm và địa chỉ thanh toán? Không thành vấn đề! Quản lý tất cả các địa chỉ trong một tài khoản - ngay cả khi đó là xuyên quốc gia..

Thiết kế thông báo tuyển dụng đơn giản

Tạo thông báo việc làm của bạn một cách độc lập và nhanh chóng chỉ trong 3 phút - việc đăng tin tuyển dụng chưa bao giờ dễ dàng đến như vậy.

Định hướng theo hướng công nghiệp

Các lĩnh vực lựa chọn được xác định trước - phù hợp với ngành khách sạn, ẩm thực và du lịch. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm văn bản dài và theo đó là thời gian.

Quản lý các thông báo việc làm linh hoạt

Bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa và thay đổi thông báo tuyển dụng của mình - tạm dừng khi cần. Thời gian còn lại sẽ được lưu giữ.

Hệ thống hồ sơ ứng tuyển nội bộ

Thông qua hệ thống hồ sơ ứng tuyển nội bộ bạn sẽ nhận được thông tin chi tiết về hồ sơ của người ứng tuyển và có thể liên hệ trực tiếp với họ.

Seasonary biên dịch cho bạn

Thông báo việc làm của bạn được tự động phát trên toàn thế giới - bằng 83% của tất cả các ngôn ngữ chính thức.

Seasonary cho phép một tương hợp tối ưu

Bộ lọc công việc thông minh sắp xếp kết quả tìm kiếm và hiển thị thông báo việc làm của bạn cho các ứng cử viên phù hợp nhất.

Seasonary giới thiệu các đề nghị việc làm của bạn tốt hơn

Các thông báo việc làm của bạn được trình bày rõ ràng và có cấu trúc với sự kiện rõ ràng và hình ảnh lớn.

Seasonary gia tăng phạm vi của bạn

Chúng tôi truyền bá thông báo việc làm của bạn ra toàn thế giới trên các mạng xã hội, cho phép bạn tiếp cận với phạm vi rộng hơn rất nhiều.