Seasonary là một trang trực tuyến quốc tế kết nối các chuyên gia, nhà quản lý hoặc giám đốc điều hành từ ngành công nghiệp khách sạn, ẩm thực, du lịch và các lĩnh vực dịch vụ liên quan. Tầm nhìn của chúng tôi là cách mạng hóa việc sắp xếp, phân bổ nhân sự trong các ngành công nghiệp này.

Chúng tôi mong muốn cung cấp cho người sử dụng lao động cũng như người tìm việc trải nghiệm hoàn toàn mới. Trọng tâm của chúng tôi là chiến lược cảm xúc với ứng dụng trực quan. Hình ảnh lớn kết hợp với các dữ kiện chính xác cụ thể cho từng ngành, cho phép cả hai bên kết hợp với nhau một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Cách tiếp cận đa ngôn ngữ của chúng tôi cho phép liên lạc không chỉ trong một khu vực ngôn ngữ mà còn trên toàn thế giới. Chúng tôi cung cấp cho người tìm việc và nhà tuyển dụng một phương pháp làm việc và theo đó là một thị trường hoàn toàn mới.

Giám đốc điều hành

Mike

Christoph

Cindy

Phát triển

Jakob

Nils

Harald

Bán hàng

Albina

Maximilian

Valentina

Pavel

Robert

Dịch thuật

Doudou

Thi Xuan Uyen

Márcio

Morgana

Hélène

Al-Mahmood

Matthias

Sylwia

Grace

Mahmoud