Seasonary là một trang trực tuyến quốc tế kết nối các chuyên gia, nhà quản lý hoặc giám đốc điều hành từ ngành công nghiệp khách sạn, ẩm thực, du lịch và các lĩnh vực dịch vụ liên quan. Tầm nhìn của chúng tôi là cách mạng hóa việc sắp xếp, phân bổ nhân sự trong các ngành công nghiệp này.

Chúng tôi mong muốn cung cấp cho người sử dụng lao động cũng như người tìm việc trải nghiệm hoàn toàn mới. Trọng tâm của chúng tôi là chiến lược cảm xúc với ứng dụng trực quan. Hình ảnh lớn kết hợp với các dữ kiện chính xác cụ thể cho từng ngành, cho phép cả hai bên kết hợp với nhau một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Cách tiếp cận đa ngôn ngữ của chúng tôi cho phép liên lạc không chỉ trong một khu vực ngôn ngữ mà còn trên toàn thế giới. Chúng tôi cung cấp cho người tìm việc và nhà tuyển dụng một phương pháp làm việc và theo đó là một thị trường hoàn toàn mới.

Pavel Mencl

, Bán hàng

Cindy Ohlhöft

Giám đốc điều hành, Bán hàng, Tiếp thị / Quan hệ công chúng, phương tiện truyền thông xã hội

Robert Friedrich

Bán hàng, Tiếp thị / Quan hệ công chúng, phương tiện truyền thông xã hội

Maximilian Schumann

Bán hàng

David Scarborough

, Phát triển

Mike Schneider

, Giám đốc điều hành, Phát triển

Harald Heinze

Phát triển

Nils Zenker

Phát triển

Christoph Glaser

,

Rene Fischer