Thẻ công việc cuả tôi

Thẻ công việc

Thẻ công việc là bộ lọc tìm kiếm thông minh từ Seasonary. Kích hoạt thẻ công việc sẽ ngay lập tức thay đổi kết quả tìm kiếm và do đó quảng cáo việc làm mà bạn nhìn thấy. Bạn càng tùy chỉnh thẻ công việc của mình, cơ hội tìm kiếm công việc phù hợp với bạn càng cao.

Hướng dẫn

Thẻ việc làm (Jobtag) chỉ được lưu lại sau khi đăng ký.Mới thêm vào.

Thẻ công viẹc mới được thêm vào

Chưa có thẻ việc làm nào được thêm vào.

Việc làm

Chức danh công việc

Cho biết nghề nghiệp đã học và / hoặc nghề nghiệp mà bạn muốn làm việc.

Kết quả tìm kiếm

Việc làm của tôi

Không có việc làm nào được chọn

Trình độ / việc làm

Chọn bằng cấp và loại hình việc làm dựa trên trình độ học vấn hoặc kiến thức của bạn.

Nơi làm việc

Danh sách thành phố / Danh sách quốc gia

Thêm các thành phố mà bạn muốn làm việc vào danh sách của bạn. Để làm điều này, hãy nhập thành phố và chọn một hoặc nhiều thành phố từ kết quả tìm kiếm. Bạn không cần phải cố định ở một nơi.

Kết quả tìm kiếm

Thành phố của tôi

Không có thành phố nào được chọn

Nơi làm việc

Ngành nghề

Trước tiên chọn một ngành nghề và sau đó là loại hình công ty phù hợp với bạn. Có thể chọn nhiều lựa chọn

Lĩnh vực làm việc

Lĩnh vực làm việc

Chọn ngành làm việc phù hợp với bạn, bạn quan tâm, hoặc bạn có kiến thức.

Chi tiết

Yêu cầu

Chọn các tính năng yêu thích của bạn để đưa vào phiếu mua hàng.

Điều kiện

Chọn các điều kiện mà những đề nghị việc làm nên giữ cho bạn.

Nghề nghiệp / Tiền thưởng

Tiền thưởng nào là cần thiết đối với bạn?

Thông tin công ty

Đặt tiêu chuẩn cho các công ty mà bạn muốn làm việc.