Bán lẻ

Bán lẻ bao gồm tất cả các công ty bán hàng hoá, dịch vụ và sản phẩm thủ công trực tiếp cho người dùng cuối. Chúng bao gồm tiệm bánh, tiệm bán thịt và siêu thị cũng như các tiệm làm tóc, thợ may và nhà máy.