Küchenhelfer (nam / nữ)

Gasthof zur Hoffnung

Nhà hàng

Nhà tuyển dụng

Gasthof zur Hoffnung

Schandauer Str 74
01855 Hinterhermsdorf
GERMANY

Người liên hệ

Steffen Rothermel

deutsch

Tiền công

9,50 EUR / Giờ

248.006,56 VND / Giờ

Hợp đồng bắt đầu từ

Ngay lập tức - 1572476400