Chef de partie (nam / nữ)

GOLDBERG[WERK] - Rauschenberger Catering & Restaurants GmbH & Co. KG

Doanh nghiệp cung cấp lương thực, thực phẩm

Nhà tuyển dụng

GOLDBERG[WERK] - Rauschenberger Catering & Restaurants GmbH & Co. KG

Schaflandstraße 6
70736 Fellbach
GERMANY

Tiền công

Theo thỏa thuận

Hợp đồng bắt đầu từ

Ngay lập tức - Không thời hạn

Người liên hệ

Helen Münter

deutsch

Đề nghị

Các thông báo tuyển dụng khác