Empfangsmitarbeiter (nam / nữ)

Holiday Inn Express Munich Airport

Khách sạn

Nhà tuyển dụng

Holiday Inn Express Munich Airport

Freisinger Straße 94
85445 Oberding/Schwaig
GERMANY

Người liên hệ

Aleksandra Jetter - Recruiter

deutsch

Tiền công

Theo thỏa thuận

Hợp đồng bắt đầu từ

Ngay lập tức - Không thời hạn

Thư viện ảnh

Các thông báo tuyển dụng khác