Restaurantfachmann/-frau

Ontario - Canadian Steakhouse

Nhà hàng

Nhà tuyển dụng

Ontario - Canadian Steakhouse

An der Frauenkirche 2
01067 Dresden
GERMANY

Tiền công

11,00 EUR / Giờ

288.342,44 VND / Giờ

Hợp đồng bắt đầu từ

Ngay lập tức - Không thời hạn

Người liên hệ

Anke Weber - Personalmanager

deutsch

Đề nghị

Thư viện ảnh

Các thông báo tuyển dụng khác