Schichtleiter (nam / nữ)

BackWerk Berlin-Ostbahnhof

Cửa hàng bánh ngọt

Nhà tuyển dụng

BackWerk Berlin-Ostbahnhof

Am Ostbahnhof 5
10243 Berlin
GERMANY

Tiền công

Theo thỏa thuận

Hợp đồng bắt đầu từ

Ngay lập tức - Không thời hạn

Người liên hệ

Nicola Gerecke

deutsch

Đề nghị

Thư viện ảnh