Chef de rang (nam / nữ)

Tiers

Khách sạn

Nhà tuyển dụng

Tiers

St.-Zyprianstr. 69
39050 Tiers
ITALY

Tiền công

Theo thỏa thuận

Hợp đồng bắt đầu từ

Ngay lập tức - Không thời hạn

Người liên hệ

Martin Damian

deutsch

Đề nghị

Thư viện ảnh