Servicekraft Bistro/Catering (nam / nữ)

Alex Bistro

Nhà hàng Bistro / Snack

Nhà tuyển dụng

Alex Bistro

Berghausstraße 1
01844 Neustadt-Sachsen
GERMANY

Tiền công

Theo thỏa thuận

Hợp đồng bắt đầu từ

1556661600  - Không thời hạn

Người liên hệ

Alexander Große

deutsch

Đề nghị

Thư viện ảnh