Servicekraft Bistro/Catering (nam / nữ)

Alex Bistro

Nhà hàng Bistro / Snack

Nhà tuyển dụng

Alex Bistro

Berghausstraße 1
01844 Neustadt-Sachsen
GERMANY

Người liên hệ

Alexander Große

deutsch

Tiền công

Theo thỏa thuận

Hợp đồng bắt đầu từ

Ngay lập tức - Không thời hạn

Đề nghị

Thư viện ảnh