Du lịch

Du lịch bao gồm tất cả các công ty cung cấp các hoạt động cho những người đi du lịch đến những nơi bên ngoài môi trường thông thường của họ để ở lại đó không quá một năm. Điều này có thể vì mục đích giải trí hoặc kinh doanh, nhưng có thể không liên quan đến các hoạt động có trả tiền tại vị trí đã đến.