Giải trí

Giải trí là hình thức kinh doanh cung cấp các hoạt động cho mọi người có thể phục hồi, thư giãn ngoài giờ làm việc. Nếu các hoạt động giải trí không có trong mục khách sạn, ẩm thực và du lịch, chúng có thể được tìm thấy trong tiêu đề này.