Khách sạn

Ngành công nghiệp khách sạn là các công ty cung cấp chỗ ở không chỉ cung cấp chỗ ở qua đêm mà còn cả sự dịch vụ ăn uống và nhiều dịch vụ bổ sung nhằm cung cấp cho khách hàng cảm giác thoải mái nhất. Điều này bao gồm tất cả các hình thức kinh doanh, từ chỗ ở và điểm tâm đơn giản đến khách sạn sang trọng. Những nơi lưu trú không có hoặc với các loại thực phẩm và đồ ăn giới hạn như khách sạn rẻ tiền, ký túc xá, nhà nghỉ và các loại nhà nghỉ khác không phải là một phần của ngành công nghiệp khách sạn cổ điển, nhưng cũng được liệt kê ở đây.