Sản xuất

Sản xuất bao gồm tất cả các công ty công nghiệp được coi là nhà cung cấp cho ngành công nghiệp khách sạn và ăn uống. Ví dụ như các nhà máy bia, các nhà sản xuất thực phẩm và các doanh nghiệp nông nghiệp và đánh bắt cá.