Thông tin doanh nghiệp

Thông tin theo § 5 TMG

Doanh nghiệp

Công ty TNHH Seasonay
Rosenstraße 92a
01159 Dresden

Được đại diện bởi

Mike Schneider (Giám đốc điều hành)
Cindy Ohlhöft (Giám đốc điều hành)

Hồ sơ đăng ký

Đăng ký tại tòa án: Amtsgericht Dresden
Số đăng ký: HRB 36974

Liên hệ

Số điện thoại: +49 351 84723116
E-Mail: info@seasonary.com

Mã số thuế

Mã số thuế bán hàng theo §27a Luật thuế bán hàng: DE313797406


Chịu trách nhiệm về nội dung theo § 55 Abs. 2 RStV

Mike Schneider

Công ty TNHH Seasonay
Rosenstraße 92a
01159 Dresden

Cindy Ohlhöft

Công ty TNHH Seasonay
Rosenstraße 92a
01159 Dresden


Đăng ký thương hiệu

Seasonary là thương hiệu đã được đăng ký tại Văn Phòng Bằng Sáng Chế và Nhãn Hiệu Đức với số 302016231213