Thông tin doanh nghiệp

Thông tin theo § 5 TMG

Doanh nghiệp

Công ty TNHH Seasonay
71 đường Löbtauer
01159 Dresden

Được đại diện bởi

Marc Henkenjohann (Giám đốc điều hành)
Rene Fischer (Giám đốc điều hành)

Hồ sơ đăng ký

Đăng ký tại tòa án: Amtsgericht Dresden
Số đăng ký: HRB 36974

Liên hệ

Số điện thoại: +49 351 84723116
E-Mail: info@seasonary.com

Mã số thuế

Mã số thuế bán hàng theo §27a Luật thuế bán hàng: DE313797406


Chịu trách nhiệm về nội dung theo § 55 Abs. 2 RStV

Marc Henkenjohann

Công ty TNHH Seasonay
71 đường Löbtauer
01159 Dresden

Rene Fischer

Công ty TNHH Seasonay
71 đường Löbtauer
01159 Dresden


Đăng ký thương hiệu

Seasonary là thương hiệu đã được đăng ký tại Văn Phòng Bằng Sáng Chế và Nhãn Hiệu Đức với số 302016231213